Profile lecznicze

1 CHOROBY ORTOPEDYCZNO – URAZOWE

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: stany po urazach kończyn, kręgosłupa lub miednicy; stany po oparzeniach termicznych lub chemicznych albo odmrożeniach z towarzyszącymi przykurczami i ograniczeniem ruchów; stany po amputacjach kończyn po zaprotezowaniu; stany po operacjach alloplastycznych stawów biodrowych lub stawów kolanowych oraz po operacjach dysku; stany po operacjach kości lub stawów; stany po operacjach wad wrodzonych; wrodzone wady rozwojowe ze zniekształceniami układu mięśniowo-szkieletowego i ograniczeniem sprawności; wady postawy ograniczające sprawność, następstwa urazów lub chorób stawów lub aparatu więzadłowego; stany po urazach tkanek miękkich mięśni, więzadeł lub torebek stawowych; pourazowa martwica kości.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


2 CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: następstwa neurologiczne po operacji niezłośliwych nowotworów mózgu lub innych części centralnego systemu nerwowego; następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego lub opon mózgowych; choroba Parkinsona lub parkinsonizm wtórny ze znacznym ograniczeniem chodu; stwardnienie rozsiane w okresie zaawansowanym lub po zakończeniu leczenia szpitalnego (bezpośrednio po incydencie zaostrzenia); zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa; ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych , w tym ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach krążka międzykręgowego lub zmianach zwyrodnieniowych kręgów; zespół Guillaina-Barrego; porażenie połowicze, następstwa neurologiczne po udarach mózgowych; porażenie kończyn dolnych albo porażenie czterokończynowe, będące następstwem udarów mózgowych; udar nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy; utrzymujące się następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego; następstwa neurologiczne urazów nerwów obwodowych; zaburzenia układu wegetatywnego.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


3 CHOROBY REUMATOLOGICZNE

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: reumatoidalne zapalenie stawów; artropatie towarzyszące łuszczycy lub chorobom jelit; przewlekłe zapalenie stawów - postać wielostawowa albo skąpostawowa; choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych lub małych; układowe choroby tkanki łącznej w okresie remisji; zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; zespół Reitera; choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa; stany po operacji z przyczyn reumatycznych; choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcynoza i inne); polimialgia reumatyczna ze współistniejącymi zmianami zwyrodnieniowymi; fibromialgia lub inne choroby tkanek miękkich.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


4 CHOROBY KARDIOLOGICZNE I NADCIŚNIENIE

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: nadciśnienie tętnicze; stany po przebytym zawale serca; przewlekła choroba niedokrwienna serca; niewydolność serca; następstwa zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia lub osierdzia; kardiomiopatie; zmiany zwyrodnieniowe i pozapalne mięśnia sercowego; stany po operacji zastawek serca; wady serca; stany po operacjach wad zastawkowych serca.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


5 CHOROBY NACZYŃ OBWODOWYCH

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: miażdżyca tętnic kończyn dolnych; stany po operacjach tętniaka aorty brzusznej; stany po operacjach naczyń tętniczych kończyn dolnych; zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń (choroba Buergera); stany po leczeniu szpitalnym zatoru lub zakrzepu tętnic kończyn dolnych; stany po przebytym zakrzepowym zapaleniu żył kończyn dolnych bez innych powikłań; nerwice naczynioruchowe (choroba Raynauda oraz inne zaburzenia czynności tętnic i tętniczek); zespół stopy cukrzycowej bez owrzodzenia; żylaki kończyn dolnych w 2 albo 3 stopniu niewydolności żylnej; inne niezakaźne zaburzenia funkcji naczyń i węzłów chłonnych.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


6 CHOROBY GÓRNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

W ramach profilu (dot. uzdrowiskowego leczenia dzieci) leczone są następujące schorzenia: stany porażenne (niedowłady) nerwów krtaniowych; stany po operacjach: w szczególności strun głosowych, kieszonek krtaniowych oraz nagłośni; stany po całkowitym albo częściowym usunięciu krtani z powodu zmian nowotworowych łagodnych; przewlekłe zapalenie błony śluzowej, jamy nosowej lub gardła o charakterze zanikowym; przewlekłe zapalenie zatok przynosowych; stany po operacjach w zakresie górnych dróg oddechowych lub zatok przynosowych; przewlekłe choroby migdałków podniebiennych lub migdałka gardłowego; przewlekłe zapalenie krtani lub tchawicy.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


7 CHOROBY DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

W ramach profilu (dot. uzdrowiskowego leczenia dzieci) leczone są następujące schorzenia: rozedma płuc ze współistniejącym zespołem serca płucnego; przewlekła obturacyjna choroba płuc; dychawica oskrzelowa; stany po resekcji tkanki płucnej; pylice płuc z rozpoczynającym się zespołem serca płucnego; stany po zapaleniu płuc lub opłucnej;przewlekłe zapalenie oskrzeli z częstymi zaostrzeniami; rozedma płuc z rozpoczynającym się zespołem serca płucnego.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


8 CHOROBY UKŁADU TRAWIENIA

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: stany po przebytym ostrym wirusowym zapaleniu wątroby; stany po resekcji żołądka z powodu choroby wrzodowej; choroba Leśniowskiego-Crohna o lekkim przebiegu; wrzodziejące zapalenie jelita grubego o lekkim przebiegu; marskość wątroby w okresie wydolności (bez encefalopatii wątrobowej, wodobrzusza, żółtaczki, żylaków przełyku); przewlekłe choroby przełyku (rozstrzeń, uchyłek, kurcz wpustu); choroba wrzodowa żołądka; choroba wrzodowa dwunastnicy; przewlekłe zapalenie wątroby w okresie wydolności wątroby; przewlekłe zapalenie trzustki; choroba refluksowa - I, II albo III stopień; dyspepsja niewrzodowa; zaburzenia czynnościowe żołądka, jelit lub pęcherzyka żółciowego.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


9 CUKRZYCA

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: rozpoznana cukrzyca typu 1; cukrzyca typu 1 albo typu 2 leczona insuliną o szczególnie chwiejnym przebiegu; cukrzyca typu 1 albo typu 2 w okresie dekompensacji znacznego stopnia; cukrzyca typu 1 albo typu 2 z zaawansowaną makroangiopatią; cukrzyca typu 1 albo typu 2 z zaawansowaną mikroangiopatią (nefropatią lub neuropatią, lub retinopatią); cukrzyca typu 1 albo typu 2 ze znacznym upośledzeniem wzroku; cukrzyca po przeszczepie nerki lub trzustki; cukrzyca typu 2 z wtórną niewrażliwością na pochodne sulfonylomocznika (celem zastosowania insuliny); wyrównana cukrzyca typu 1 albo typu 2 z nadciśnieniem tętniczym; cukrzyca z otyłością lub powikłaniami naczyniowymi; zespół metaboliczny; zaburzenia tolerancji węglowodanowej (IGT).

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


10 OTYŁOŚĆ

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: otyłość (BMI > 30) z nadciśnieniem tętniczym lub przewlekłą chorobą niedokrwienną serca; otyłość (BMI > 30) z niewydolnością serca; otyłość (BMI > 30) z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową dużych stawów; otyłość olbrzymia po operacji zmniejszenia żołądka; otyłość brzuszna (trzewna) z innymi metabolicznymi czynnikami ryzyka miażdżycy; otyłość z zaburzeniami tolerancji węglowodanowej; otyłość z nieprawidłową glikemią na czczo; otyłość z cukrzycą postprandialną; otyłość z chorobą zwyrodnieniową stawów; otyłość z endokrynopatiami (niedoczynność tarczycy).

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


11 ENDOKRYNOLOGIA

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: nadczynność tarczycy pierwotna, w tym choroba Gravesa-Basedowa w okresie niepełnej eutyreozy; stany po operacjach przeprowadzonych z powodu chorób przebiegających pierwotnie z nadczynnością tarczycy; akromegalia w okresie nieaktywnym; zespół Cushinga - po częściowym lub całkowitym usunięciu nadnercza lub nadnerczy lub choroba Cuschinga - po operacyjnym wycięciu gruczolaka przysadki; niedoczynność kory nadnerczy w okresie wyrównania; nadczynność tarczycy pierwotna, w tym choroba Gravesa-Basedowa w stadium eutyreozy; stany po zapaleniu tarczycy; niedoczynność przytarczyc (poza ciężkimi postaciami, z tężyczką).

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


12 OSTEOPOROZA

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: osteoporoza uogólniona, pomenopauzalna i starcza rozpoznana według kryteriów WHO (T-score poniżej -2,5 odchylenia standardowego) z przebytymi złamaniami lub bez złamań z więcej niż 2 czynnikami ryzyka; stany po złamaniach z powodu osteoporozy; kompresyjne złamanie kręgosłupa, kości nadgarstka typu Collesa oraz żeber; osteoporoza i osteopenia z chorobami towarzyszącymi (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, cukrzyca, po sterydoterapii systemowej); osteopenia rozpoznana według kryteriów WHO (T-score do -2,5 odchylenia standardowego) z czynnikami ryzyka.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


13 CHOROBY SKÓRY

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: choroby alergiczne skóry, w tym atopowe zapalenie skóry, świerzbiączka guzowata, wyprysk przewlekły; choroby naczyniowe w małym albo średnim stopniu zaawansowania, w tym plamica i zapalenie naczyń włosowatych, choroba Raynauda, łuszczyca zwykła lub jej odmiany, przyłuszczyca grudkowa; zmiany skórne w przebiegu kologenoz: twardzina uogólniona, twardzina ogniskowa w tym żylaki podudzi z wypryskiem przewlekłym, liszaj płaski – wszystkie odmiany, liszaj zanikowy twardzinowy; choroby zawodowe skóry o przebiegu przewlekłym: trądzik zawodowy, zmiany skórne wywołane ekspozycją na promieniowanie jonizujące, powierzchowne odmrożenie; zanikowe schorzenia choroby skóry, w tym zanikowe zapalenie skóry, marskość sromu i żołędzi; zaburzenia rogowacenia naskórka, w tym rybia łuska, rogowacenie dłoni i stóp; schorzenia łojotokowe skóry w tym: łojotokowe zapalenie skóry, złuszczające zapalenie skóry, bielactwo.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


14 CHOROBY KOBIECE

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: stany po operacjach w obrębie narządu rodnego; stany po operacjach jajnika w zespołach androgennych; przewlekłe stany zapalne narządu rodnego, w tym przewlekłe zapalenie ulegające zaostrzeniom, następstwa pozapalne w obrębie przydatków, przymacicz, pochwy i sromu; zaburzenia menopauzalne ze współistniejącymi chorobami: osteoporozą, chorobą zwyrodnieniową, nadciśnieniem; opóźnione dojrzewanie płciowe: opóźnione pokwitanie wskutek przyczyn ogólnoustrojowych, niedorozwój pierwotny jajników, niedoczynność wtórna jajników; niepłodność u kobiet lub zaburzenia cyklu miesiączkowego: zaburzenia miesiączkowania w wyniku zmian pozapalnych jajników, zwyrodnienia jajników, cyklu bezowulacyjnego, brak miesiączki efekt wtórny pochodzenia jajnikowego; stany po operacjach w obrębie narządu rodnego, przebiegające bez powikłań pooperacyjnych, z wyłączeniem stanów po operacjach z powodu nowotworu złośliwego - w okresie do 12 miesięcy od przebytej operacji.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


15 CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: stany po operacjach wad wrodzonych nerek oraz po usunięciu nerki; stany po przeszczepie nerek ze stabilną czynnością przeszczepu bez powikłań ogólnoustrojowych; stany po przebytych ostrych cewkowo-śródmiąższowych zapaleniach nerek leczonych szpitalnie w okresie do 12 miesięcy od przebytego zapalenia; przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek w okresie początkowym mało zaawansowanym - w okresie remisji; zwyrodnienie torbielowate nerek; stany po zatruciach z objawami uszkodzenia nerek; zespół nerczycowy w początkowym okresie bez obrzęków, nadciśnienia; przewlekła niewydolność nerek; stany po operacjach na drogach moczowych w okresie do 12 miesięcy od przebytej operacji; przewlekłe nieswoiste zapalenie nerek i dróg moczowych; kamica nerkowa lub moczowodowa nawrotowa (niewymagająca interwencji chirurgicznej); stany po operacyjnym usunięciu złogów w drogach moczowych oraz po zabiegach rozkruszania kamieni, w okresie do 12 miesięcy od przebytego zabiegu; skaza moczanowa; stany po zatruciach z objawami uszkodzenia nerek; wysiłkowe nietrzymanie moczu; przewlekły nieswoisty stan zapalny gruczołu krokowego o charakterze nawrotowym; gruczolak stercza, początkowe stadium (bez zalegania moczu w pęcherzu); nerwice płciowe; zaburzenia neurogenne pęcherza moczowego; stany po samoistnym wydaleniu kamienia.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


16 CHOROBY KRWI I UKŁADU KRWIOTWÓRCZEGO

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: niedokrwistość z niedoboru żelaza; niedokrwistość z niedoboru witaminy B12; niedokrwistość z niedoboru kwasu foliowego; inne niedokrwistości z niedoborów pokarmowych; przewlekłe niedokrwistości pokrwotoczne; niedokrwistości poinfekcyjne; pospolity zmienny niedobór odporności.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


17 CHOROBY OKA I PRZYDATKÓW OKA

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: przewlekłe zapalenie spojówek i brzegów powiek; nawracające zapalenie nadtwardówki i twardówki; pozapalne zmiany rogówki; zespół suchego oka; przewlekłe zapalenie błony naczyniowej; stany po operacjach przeciwjaskrowych i operacjach usunięcia zaćmy; nieustępujące podrażnienia gałki ocznej po zabiegach operacyjnych: degeneracje tylnego odcinka gałki ocznej wymagające rozszerzenia siatkówki i naczyniówki; wczesne stadium zaników nerwów wzrokowych; jaskra z uregulowanym ciśnieniem śródgałkowym.

Uzdrowiska zajmujące się leczeniem tych schorzeń:

WIĘCEJ


Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.