W Uzdrowisku Cieplice leczone są głównie choroby ortopedyczno-urazowe, choroby układu nerwowego, choroby reumatologiczne, osteoporoza, choroby nerek i dróg moczowych, choroby okai przydatków oka (spółka jako jedyne uzdrowisko w Polsce leczy balneologicznie schorzenia oczu). Ponadto Uzdrowisko Cieplice specjalizuje się w rehabilitacji narządu ruchu.

W cieplickim zdroju w terapii wielu schorzeń wykorzystywane jest dobroczynne działanie tamtejszych wód (poprzez stosowanie zabiegów z zakresu wodolecznictwa, inhalacji i kuracji pitnej). Mają one właściwości moczopędne, zapobiegają krystalizacji kwasu moczowego i tworzeniu się kamieni nerkowych, zwiększają mineralizację kości, działają antybakteryjnie, zapobiegają próchnicy zębów, silnie rozgrzewają oraz obniżają poziom cholesterolu całkowitego w surowicy.

Okulistyczny atut Uzdrowiska Cieplice

To, co stanowi przewagę konkurencyjną Uzdrowiska Cieplice w obszarze lecznictwa, to specjalizacja w leczeniu chorób i przydatków oka. Głównym zabiegiem stosowanym w leczeniu tych schorzeń są aerozole na gałki oczne. Jako jedyne uzdrowisko w Polsce wykonujemy aerozole mineralne na gałki oczne na bazie naszej wody termalnej i aerozole z wykorzystaniem soli iwonickiej.

Dzięki stosowanym w Uzdrowisku Cieplice zabiegom, pacjenci odczuwają komfort widzenia, ponieważ oko jest lepiej nawilżone, odżywione i zdecydowanie lepiej ukrwione, przez co ilość stosowanych leków do nawilżania oka ulega znacznemu ograniczeniu i okresy remisji choroby ulegają wydłużeniu.

Co ważne, efekt terapeutyczny naszych zabiegów okulistycznych utrzymuje się przez około sześć miesięcy, a zabiegi dostępne są bez konsultacji lekarza okulistyProfile lecznicze:

1 CHOROBY ORTOPEDYCZNO – URAZOWE

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: stany po urazach kończyn, kręgosłupa lub miednicy; stany po oparzeniach termicznych lub chemicznych albo odmrożeniach z towarzyszącymi przykurczami i ograniczeniem ruchów; stany po amputacjach kończyn po zaprotezowaniu; stany po operacjach alloplastycznych stawów biodrowych lub stawów kolanowych oraz po operacjach dysku; stany po operacjach kości lub stawów; stany po operacjach wad wrodzonych; wrodzone wady rozwojowe ze zniekształceniami układu mięśniowo-szkieletowego i ograniczeniem sprawności; wady postawy ograniczające sprawność, następstwa urazów lub chorób stawów lub aparatu więzadłowego; stany po urazach tkanek miękkich mięśni, więzadeł lub torebek stawowych; pourazowa martwica kości.

WIĘCEJ


2 CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: następstwa neurologiczne po operacji niezłośliwych nowotworów mózgu lub innych części centralnego systemu nerwowego; następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego lub opon mózgowych; choroba Parkinsona lub parkinsonizm wtórny ze znacznym ograniczeniem chodu; stwardnienie rozsiane w okresie zaawansowanym lub po zakończeniu leczenia szpitalnego (bezpośrednio po incydencie zaostrzenia); zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa; ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych , w tym ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach krążka międzykręgowego lub zmianach zwyrodnieniowych kręgów; zespół Guillaina-Barrego; porażenie połowicze, następstwa neurologiczne po udarach mózgowych; porażenie kończyn dolnych albo porażenie czterokończynowe, będące następstwem udarów mózgowych; udar nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy; utrzymujące się następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego; następstwa neurologiczne urazów nerwów obwodowych; zaburzenia układu wegetatywnego.

WIĘCEJ


3 CHOROBY REUMATOLOGICZNE

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: reumatoidalne zapalenie stawów; artropatie towarzyszące łuszczycy lub chorobom jelit; przewlekłe zapalenie stawów - postać wielostawowa albo skąpostawowa; choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych lub małych; układowe choroby tkanki łącznej w okresie remisji; zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; zespół Reitera; choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa; stany po operacji z przyczyn reumatycznych; choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcynoza i inne); polimialgia reumatyczna ze współistniejącymi zmianami zwyrodnieniowymi; fibromialgia lub inne choroby tkanek miękkich.

WIĘCEJ


4 OSTEOPOROZA

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: osteoporoza uogólniona, pomenopauzalna i starcza rozpoznana według kryteriów WHO (T-score poniżej -2,5 odchylenia standardowego) z przebytymi złamaniami lub bez złamań z więcej niż 2 czynnikami ryzyka; stany po złamaniach z powodu osteoporozy; kompresyjne złamanie kręgosłupa, kości nadgarstka typu Collesa oraz żeber; osteoporoza i osteopenia z chorobami towarzyszącymi (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, cukrzyca, po sterydoterapii systemowej); osteopenia rozpoznana według kryteriów WHO (T-score do -2,5 odchylenia standardowego) z czynnikami ryzyka.

WIĘCEJ


5 CHOROBY NEREK I DRÓG MOCZOWYCH

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: stany po operacjach wad wrodzonych nerek oraz po usunięciu nerki; stany po przeszczepie nerek ze stabilną czynnością przeszczepu bez powikłań ogólnoustrojowych; stany po przebytych ostrych cewkowo-śródmiąższowych zapaleniach nerek leczonych szpitalnie w okresie do 12 miesięcy od przebytego zapalenia; przewlekłe kłębuszkowe zapalenie nerek w okresie początkowym mało zaawansowanym - w okresie remisji; zwyrodnienie torbielowate nerek; stany po zatruciach z objawami uszkodzenia nerek; zespół nerczycowy w początkowym okresie bez obrzęków, nadciśnienia; przewlekła niewydolność nerek; stany po operacjach na drogach moczowych w okresie do 12 miesięcy od przebytej operacji; przewlekłe nieswoiste zapalenie nerek i dróg moczowych; kamica nerkowa lub moczowodowa nawrotowa (niewymagająca interwencji chirurgicznej); stany po operacyjnym usunięciu złogów w drogach moczowych oraz po zabiegach rozkruszania kamieni, w okresie do 12 miesięcy od przebytego zabiegu; skaza moczanowa; stany po zatruciach z objawami uszkodzenia nerek; wysiłkowe nietrzymanie moczu; przewlekły nieswoisty stan zapalny gruczołu krokowego o charakterze nawrotowym; gruczolak stercza, początkowe stadium (bez zalegania moczu w pęcherzu); nerwice płciowe; zaburzenia neurogenne pęcherza moczowego; stany po samoistnym wydaleniu kamienia.

WIĘCEJ


6 CHOROBY OKA I PRZYDATKÓW OKA

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: przewlekłe zapalenie spojówek i brzegów powiek; nawracające zapalenie nadtwardówki i twardówki; pozapalne zmiany rogówki; zespół suchego oka; przewlekłe zapalenie błony naczyniowej; stany po operacjach przeciwjaskrowych i operacjach usunięcia zaćmy; nieustępujące podrażnienia gałki ocznej po zabiegach operacyjnych: degeneracje tylnego odcinka gałki ocznej wymagające rozszerzenia siatkówki i naczyniówki; wczesne stadium zaników nerwów wzrokowych; jaskra z uregulowanym ciśnieniem śródgałkowym.

WIĘCEJ


Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.