Mając doświadczenie w postaci 300 - letniej tradycji leczniczej, w połczyńskim zdroju został otworzony pierwszy w Polsce ośrodek balneologii ginekologicznej Instytut Kobiecego Zdrowia – dedykowany leczeniu niepłodności i chorób kobiecych. Tym samym atutem specjalistyczna kadra medyczna z zakresu położnictwa i ginekologii, która od 2009 r. wdrażana oraz realizuje nowoczesny, specjalistyczny  program terapeutyczny dla schorzeń kobiecych, który obejmuje następujący zakres świadczeń: rehabilitację po operacjach ginekologicznych; rehabilitację  wokoło menopauzalną – zmniejszenie dolegliwości psychofizycznych; rehabilitację w zespole bólowym miednicy mniejszej – zespół objawów o zróżnicowanej etiologii, charakteryzowany jako przynajmniej sześciomiesięczne występowanie dolegliwości bólowych, zlokalizowanych w miednicy mniejszej; rehabilitację w przewlekłych stanach zapalnych miednicy małej; leczenie niepłodności oraz rehabilitację relaksacyjną i usprawniającą. Oprócz tego, w ramach udostępnionej bazy zabiegowej kuracjusze mają możliwość skorzystania z gamy ponad 50 zabiegów w zakresie: kinezyterapii, termoterapii, światłoterapii, elektrolecznictwa, hydroterapii, klimatoterapii oraz szerokiej oferty masaży w ramach profili leczniczych: ginekologia, reumatologia, neurologia, ortopedia oraz osteoporoza.

Co ważne!

Leczenie rehabilitacyjne prowadzone jest przez zespół specjalistów w zakresie ginekologii, ginekologii onkologicznej, psychologii i fizjoterapii.


Profile lecznicze:

1 CHOROBY ORTOPEDYCZNO – URAZOWE

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: stany po urazach kończyn, kręgosłupa lub miednicy; stany po oparzeniach termicznych lub chemicznych albo odmrożeniach z towarzyszącymi przykurczami i ograniczeniem ruchów; stany po amputacjach kończyn po zaprotezowaniu; stany po operacjach alloplastycznych stawów biodrowych lub stawów kolanowych oraz po operacjach dysku; stany po operacjach kości lub stawów; stany po operacjach wad wrodzonych; wrodzone wady rozwojowe ze zniekształceniami układu mięśniowo-szkieletowego i ograniczeniem sprawności; wady postawy ograniczające sprawność, następstwa urazów lub chorób stawów lub aparatu więzadłowego; stany po urazach tkanek miękkich mięśni, więzadeł lub torebek stawowych; pourazowa martwica kości.

WIĘCEJ


2 CHOROBY UKŁADU NERWOWEGO

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: następstwa neurologiczne po operacji niezłośliwych nowotworów mózgu lub innych części centralnego systemu nerwowego; następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego lub opon mózgowych; choroba Parkinsona lub parkinsonizm wtórny ze znacznym ograniczeniem chodu; stwardnienie rozsiane w okresie zaawansowanym lub po zakończeniu leczenia szpitalnego (bezpośrednio po incydencie zaostrzenia); zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów nerwowych w następstwie urazów czaszkowo-mózgowych lub urazów kręgosłupa; ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych , w tym ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w chorobach krążka międzykręgowego lub zmianach zwyrodnieniowych kręgów; zespół Guillaina-Barrego; porażenie połowicze, następstwa neurologiczne po udarach mózgowych; porażenie kończyn dolnych albo porażenie czterokończynowe, będące następstwem udarów mózgowych; udar nieokreślony jako krwotoczny lub zawałowy; utrzymujące się następstwa neurologiczne chorób zapalnych ośrodkowego układu nerwowego; następstwa neurologiczne urazów nerwów obwodowych; zaburzenia układu wegetatywnego.

WIĘCEJ


3 CHOROBY REUMATOLOGICZNE

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: reumatoidalne zapalenie stawów; artropatie towarzyszące łuszczycy lub chorobom jelit; przewlekłe zapalenie stawów - postać wielostawowa albo skąpostawowa; choroba zwyrodnieniowa stawów obwodowych dużych lub małych; układowe choroby tkanki łącznej w okresie remisji; zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa; zespół Reitera; choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa; stany po operacji z przyczyn reumatycznych; choroby metaboliczne z zajęciem stawów (dna moczanowa, chondrokalcynoza i inne); polimialgia reumatyczna ze współistniejącymi zmianami zwyrodnieniowymi; fibromialgia lub inne choroby tkanek miękkich.

WIĘCEJ


4 CHOROBY DOLNYCH DRÓG ODDECHOWYCH

W ramach profilu (dot. uzdrowiskowego leczenia dzieci) leczone są następujące schorzenia: rozedma płuc ze współistniejącym zespołem serca płucnego; przewlekła obturacyjna choroba płuc; dychawica oskrzelowa; stany po resekcji tkanki płucnej; pylice płuc z rozpoczynającym się zespołem serca płucnego; stany po zapaleniu płuc lub opłucnej;przewlekłe zapalenie oskrzeli z częstymi zaostrzeniami; rozedma płuc z rozpoczynającym się zespołem serca płucnego.

WIĘCEJ


5 OTYŁOŚĆ

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: otyłość (BMI > 30) z nadciśnieniem tętniczym lub przewlekłą chorobą niedokrwienną serca; otyłość (BMI > 30) z niewydolnością serca; otyłość (BMI > 30) z zaawansowaną chorobą zwyrodnieniową dużych stawów; otyłość olbrzymia po operacji zmniejszenia żołądka; otyłość brzuszna (trzewna) z innymi metabolicznymi czynnikami ryzyka miażdżycy; otyłość z zaburzeniami tolerancji węglowodanowej; otyłość z nieprawidłową glikemią na czczo; otyłość z cukrzycą postprandialną; otyłość z chorobą zwyrodnieniową stawów; otyłość z endokrynopatiami (niedoczynność tarczycy).

WIĘCEJ


6 OSTEOPOROZA

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: osteoporoza uogólniona, pomenopauzalna i starcza rozpoznana według kryteriów WHO (T-score poniżej -2,5 odchylenia standardowego) z przebytymi złamaniami lub bez złamań z więcej niż 2 czynnikami ryzyka; stany po złamaniach z powodu osteoporozy; kompresyjne złamanie kręgosłupa, kości nadgarstka typu Collesa oraz żeber; osteoporoza i osteopenia z chorobami towarzyszącymi (reumatoidalne zapalenie stawów, zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa, cukrzyca, po sterydoterapii systemowej); osteopenia rozpoznana według kryteriów WHO (T-score do -2,5 odchylenia standardowego) z czynnikami ryzyka.

WIĘCEJ


7 CHOROBY KOBIECE

W ramach profilu leczone są następujące schorzenia: stany po operacjach w obrębie narządu rodnego; stany po operacjach jajnika w zespołach androgennych; przewlekłe stany zapalne narządu rodnego, w tym przewlekłe zapalenie ulegające zaostrzeniom, następstwa pozapalne w obrębie przydatków, przymacicz, pochwy i sromu; zaburzenia menopauzalne ze współistniejącymi chorobami: osteoporozą, chorobą zwyrodnieniową, nadciśnieniem; opóźnione dojrzewanie płciowe: opóźnione pokwitanie wskutek przyczyn ogólnoustrojowych, niedorozwój pierwotny jajników, niedoczynność wtórna jajników; niepłodność u kobiet lub zaburzenia cyklu miesiączkowego: zaburzenia miesiączkowania w wyniku zmian pozapalnych jajników, zwyrodnienia jajników, cyklu bezowulacyjnego, brak miesiączki efekt wtórny pochodzenia jajnikowego; stany po operacjach w obrębie narządu rodnego, przebiegające bez powikłań pooperacyjnych, z wyłączeniem stanów po operacjach z powodu nowotworu złośliwego - w okresie do 12 miesięcy od przebytej operacji.

WIĘCEJ


Informacja:

Ta strona wykorzystuje pliki cookies w celu gromadzenia danych statystycznych. Ustawienia cookies można zmienić w przeglądarce internetowej. Korzystanie z tej strony internetowej bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia.